Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Barcelona 2019. Rozpoczęto rekrutację uczniów do projektu

Barcelona 2019. Rozpoczęto rekrutację uczniów do projektu

Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - taki tytuł nosi projekt realizowany w naszej szkole, który otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 71 184,00 euro. Projekt trwa dwa lata i pozwolił już na wyjazd na praktyki do Barcelony 15 uczniom klas drugich Technikum nr 6 w kwietniu w roku 2018.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice klas drugich technikum, którzy złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne j oraz w drodze rekrutacji zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej.

W roku 2019 planowany jest wyjazd 5 osób z zawodu technik budownictwa, 5 osób z zawodu technik architektury krajobrazu oraz 5 osób z zawodu technik renowacji elementów architektury.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej.

Termin wyjazdu to 28.04.2019-25.05.2019.

Całkowity koszt udziału w projekcie pokrywa organizator - Technikum Nr 6.

Rekrutacja do projektu trwa do 28.09.2018 r. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki PO WER 2017-2019 lub bezpośrednio od koordynatora – pani Jolanty Trzebuniak-Mercik.

Regulamin rekrutacji umieszczony został w gablocie informacyjnej przy sali 203.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Jolanta Trzebuniak-Mercik