Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Barcelona 2019 - zakończono rekrutację

Barcelona 2019 - zakończono rekrutację

Dnia 02.10.2017 zakończono rekrutację uczestników do projektu "Europejskie praktyki szansą lepszej pracy" NR-2017-1-PL01-KA102-037607 finansowanym przez Unię Europejską w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER. Dziesięć dziewcząt i pięciu chłopców z klas drugich Technikum zakwalifikowało się do projektu i będą oni realizowali swoje miesięczne praktyki w 2019 roku w Barcelonie.

W ocenie kandydatów Komisja rekrutacyjna brała pod uwagę wyniki w nauce uzyskane na świadectwie z pierwszej klasy - średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących, średnią ocen z przedmiotów zawodowych, ocenę z języka angielskiego i ocenę z zachowania. Każdy uczestnik musiał również wykazać się umiejętnościami językowi podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie uzyskanych punktów komisja sporządziła listę rankingową i rezerwową uczestników projektu. Listy zostały opublikowane w zakładce Projekty unijne – POWER 2017/19.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom.

Opracowała koordynatorka projektu Jolanta Trzebuniak-Mercik