Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Betoniarz - Zbrojarz

Betoniarz - Zbrojarz

Celem pracy betoniarza - zbrojarza jest wykonywanie elementów betonowych lub żelbetowych służących jako konstrukcje nośne lub wypełniające budynków, mostów, dróg i innych budowli.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie;
  • wykonywania mieszanek betonowych;
  • układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;
  • wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.

Tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie betoniarz - zbrojarz (wraz z suplementem w języku angielskim) zdobywa uczeń po zdaniu egzaminu z kwalifikacji:

  • wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

Zatrudnienie można znaleźć w dużych i małych firmach budowlano – remontowych, zakładach wykonujących prefabrykowane elementy betonowe lub można prowadzić własną firmę. Betoniarz – zbrojarz jest zawodem bardzo poszukiwany na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: dobre zdrowie i dobra kondycja fizyczna, brak lęku wysokości, zmysł równowagi, umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, umiejętność działania w zespole. Przeciwskazaniem do wykonywania zawodu są zaburzenia równowagi, padaczka, choroby skóry, choroby ograniczające sprawność ruchową, choroby układu oddechowego i krążenia.