Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Cieśla

Cieśla

Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, aby się o tym przekonać wystarczy przeglądnąć ogłoszenia w prasie lub portalach internetowych.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
  • wykonywania konstrukcji drewnianych;
  • wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;
  • wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;
  • wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Tytuł robotnika wykfalifikowanego w zawodzie cieśla (wraz z suplementem w języku angielskim) zdobywa uczeń po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji:

  • B.15. Wykonywanie robót ciesielskich.

Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu z 9-10 Hufcem Pracy w firmach budowlanych. Uczniowie zostaną zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym będą otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki będzie się wliczał do stażu pracy. Oprócz wynagrodzenia pracodawca wyróżnia najlepszych uczniów miesięczną premia uznaniową. Pracodawcy w miarę potrzeb i możliwości, na swój koszt umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji (np. prawo jazdy, kursy specjalistyczne).