Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Dublin, Berlin…czas na Barcelonę!

Dublin, Berlin…czas na Barcelonę!

Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - taki tytuł nosi projekt, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 71 184,00 euro. Projekt będzie trwał dwa lata i umożliwi wyjazd na praktyki do Barcelony 30 uczniom klas drugich technikum w roku 2018 i 2019.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice klas drugich technikum, którzy do dnia 22.09.2018 złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne i w drodze rekrutacji zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej.

W roku 2018 planowany jest wyjazd 8 osób z zawodu technik budownictwa, 2 osoby z zawodu technik geodeta, 3 osoby z zawodu technik architektury krajobrazu oraz 2 osoby z zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Termin wyjazdu to 08.04.2018-05.05.2018, całkowity koszt udziału w projekcie pokrywa organizator.

Rekrutacja do projektu na wyjazd w 2018 roku trwa do 22.09.2017. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki PO WER 2017-2019 lub bezpośrednio od koordynatora – pani Jolanty Trzebuniak-Mercik.

Regulamin rekrutacji umieszczony został w gablocie informacyjnej przy sali 203.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Jolanta Trzebuniak-Mercik