Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

EPALS 17-18

EPALS 17-18

W bieżącym roku szkolnym grupa uczniów gimnazjum oraz pierwszej klasy technikum TA przystąpiła do pracy w projekcie na platformie edukacyjnej EDMODO, pod nazwą EPALS 17-18. Celem projektu jest motywowanie uczniów do komunikacji w języku angielskim poprzez wyszukiwanie im takich aktywności, które pozwalają na rozwój i podniesienie kompetencji językowych w kontaktach z uczniami z innego kraju (IES Infanta Elena, Jumilla, Murcia, HISZPANIA). Językiem komunikacji jest język angielski. Uczniowie i nauczyciele (Dorota Ślęczka, Antonia Alarcon Ferrer) pracują na platformie Edmodo wykonując zadania: świąteczne kartki, listy, informacje o kraju i okolicy, zwyczajach i tradycjach, życiu szkoły, i później dzielą się rezultatami pracy w swoich szkołach. Uczniowie zdobywają także wiedzę o kraju partnerskim (Hiszpania), z którym wcześniej MZS Nr5 pracował w ramach projektu Comenius.

Taka forma aktywności sprawia, że uczniowie chętnie sięgają po język obcy, jako narzędzie komunikacji, ćwiczą swoje umiejętności gramatyczne, leksykalne i redakcyjne i co ważne, otwierają się na kontakty z rówieśnikami z innego kraju.

Opiekun Dorota Ślęczka

(...)

Hi!
How are you ? In today's email I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas is my favorite holidays. In my house we have got many different traditions about which I will gladly tell you.
We are preparing for Christmas four Sundays earlier. This period is called Advent. A few days before the twenty-fourth of December we prepare with our family cakes, twelve delicious dishes and beautifully decorate the house inside and outside. We buy gifts, we send cards to relatives who can't be together with us on this beautiful day. On this day of holidays we dress a real Christmas tree and wait for the whole family. When all the guests are ready and the first star falls, we can start eating this beautiful supper for us. We always leave one place for an unexpected guest. At the beginning, we all pray, read a scripture, break the "opłatek" - this is special Christmas wafer. We make wishes for all family. We sit, talk and taste delicious dishes, for example, zurek dumplings, borscht. The tradition at home is that you have to try every dish. After eating all the dishes we sing carols together. We open our presents that are waiting for us under the Christmas tree. At midnight, even together with the youngest members of the family, we go to church for a midnight Mass. For me and my family is a religious holiday as well as a joyful time that we spend with the family.
I hope that you will like this Christmas tradition celebrated at home. I am very curious how you celebrate this holiday in Spain?.

Say Hello to your Family from me.
Keep in touch
Kisses
Kinga