Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

GREINPLAST PODKARPACIE uczy prawidłowo ocieplać budynki

GREINPLAST PODKARPACIE uczy prawidłowo ocieplać budynki

Już po raz kolejny, w ramach trwającej od trzech lat współpracy naszej Szkoły z firmą „Greinplast Podkarpacie”, jej pracownicy rozpoczęli szkolenie uczniów z technikum budowlanego. Pierwsza część tego szkolenia, dotyczącego sposobów prawidłowego wykonywania ociepleń budynków, odbyła się na terenie warsztatów szkolnych przy ulicy Lewakowskiego w dniu 7 grudnia. Problematykę instruktażu rozszerzono na obszar często popełnianych błędów w trakcie prowadzenia takowych robót. Doświadczony instruktor z „Greinplast Podkarpacie” bardzo dokładnie omówił też sposoby naprawy zdarzających się usterek i wad ocieplenia budynków metodą ETICS (wcześniej nazwa tej metody brzmiała: „metoda lekka mokra”). Zainteresowani uczniowie z klas 2TB oraz 2TBa mieli więc okazję raz jeszcze przekonać się jak ważną rzeczą jest dbałość o oszczędzanie wciąż drożejącej energii oraz o czystość środowiska naturalnego, bo te problemy w dużym stopniu niweluje tzw. termomodernizacja budowli.

Druga, praktyczno-warsztatowa część szkolenia, dla tych samych uczniów, zostanie przeprowadzona w styczniu lub lutym 2019 roku. Jej uczestnicy własnoręcznie wykonają, na przygotowanych wcześniej stanowiskach ćwiczeń, wszystkie etapy robót ociepleniowych.

Bardzo dziękujemy pracownikom firmy „GREINPLAST PODKARPACIE” organizującym i prowadzącym szkolenia, pani Małgorzacie oraz panu Pawłowi, za czas i wysiłek poświęcony naszym uczniom.

T.Stefanik / J.Urbanek