Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

II wojna – żeby pamiętać trzeba wiedzieć

II wojna – żeby pamiętać trzeba wiedzieć

Wiedza i pamięć o losach Polski i Polaków podczas II wojny światowej (1939-1945) jest niezbędna dla zrozumienia dzisiejszego świata. Po 79-ciu latach od jej wybuchu sprawcy czyli Niemcy i Rosja prowadzą intensywną politykę by zrzucić z siebie odpowiedzialność za zbrodnicze działania podczas jej trwania. Stąd pojawiają się w mediach zachodnich kłamstwa o polskich obozach śmierci, o współudziale Polaków w holokauście, o udziale w cierpieniu Niemców (wysiedlenia), o udziale w cierpieniu Ukraińców (wysiedlenia w ramach Akcji „Wisła”). Do tej fałszywej narracji, co jest szczególnie smutne, przyłączają się czasami także niektóre polskie środowiska. Celem takiej akcji jest zamazanie prawdy i sprowadzenie wszystkiego do stwierdzenia, że w zasadzie w tych koszmarnych czasach wszyscy byli winni tragicznych zdarzeń. To jest wyjątkowo perfidna gra, przeciw której można przeciwstawić tylko prawdę i wiedzę. Dlatego trzeba ciągle młodzieży i społeczeństwu przypominać podstawowe fakty. To Niemcy 1 września 1939 roku napadli na Polskę i to samo zrobili Rosjanie (Rosja Sowiecka) 17 września 1939 roku. W wyniku agresji Polska była do 1941 roku pod okupacją sowiecką i niemiecką, a od tego roku do 1945 pod niemiecką, by potem na długie dziesiątki lat wejść pod strefę wpływów sowieckich. Okupanci zgotowali Polakom piekło na ziemi (rozstrzeliwania, masowe egzekucje, łapanki i wywózki do przymusowej pracy lub do obozów, pacyfikacje wsi połączone często z bestialskimi mordami ludności cywilnej, burzenie miast, deportacje, stosowanie kary śmierci m. in. za pomoc ukrywającym się Żydom, planowe mordowanie polskiej inteligencji, niszczenie kulturalnego dorobku wielu pokoleń). To tylko niektóre działania Niemców i Sowietów wobec Polaków, wiele z nich miało charakter ludobójstwa. Do tego doszło ludobójstwo dokonane przez Ukraińców. Naszym obowiązkiem jest wiedza na ten temat, wiedza gruntowna oparta na prawdzie historycznej.

Dlatego 19 września b.r. na auli naszej szkoły tę wiedzę przekazał młodzieży pan Wiesław Biedroń a pomogły mu w tym uczennice: Maria Marszałek, Kamila Knap, Dominika Sikora, Aleksandra Zima, Kamila Kula, Wiktoria Skubisz, które śpiewały pieśni, czytały wiersze i fragmenty obwieszczeń władz okupacyjnych. Scenografię wykonał Matusz Buda a aktywny udział w tym spotkaniu wzięli także Magdalena Litwin, Robert Wujkowski, Adam Bożek i Bartłomiej Majcher.