Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Monter Izolacji Budowlanych

Monter Izolacji Budowlanych

Zawód poszukiwany na rynku pracy. Zatrudnienie można znaleźć w firmach zajmujących się budową nowych obiektów, termomodernizacją już istniejących oraz w przedsiębiorstwach wykonujących izolacje specjalistyczne. Absolwent może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przygotowanie podłoży pod izolacje budowlane;
  • Wykonywanie izolacji wodochronnych
  • Wykonywanie izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciw drganiowych
  • Wykonywanie izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych;
  • Wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych

Tytuł robotnika wykfalifikowanego w zawodzie monter izolacji budowlanych (wraz z suplementem w języku angielskim) zdobywa uczeń po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji:

  • B.11 Wykonywanie izolacji budowlanych

Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu z 9-10 Hufcem Pracy w firmach budowlanych. Uczniowie zostaną zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym będą otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki będzie się wliczał do stażu pracy. Oprócz wynagrodzenia pracodawca wyróżnia najlepszych uczniów miesięczną premia uznaniową. Pracodawcy w miarę potrzeb i możliwości, na swój koszt umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji (np. prawo jazdy, kursy specjalistyczne).