Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie

Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie

Jest to zawód szerokoprofilowy obejmujący wszystkie prace wykończeniowe w budownictwie z wyjątkiem tynkowania. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Montowanie systemów suchej zabudowy;
  • Wykonywanie robót malarskich;
  • Wykonywanie robót tapeciarskich
  • Wykonywanie robót posadzkarskich;
  • Wykonywanie robót okładzinowych.

Tytuł robotnika wykfalifikowanego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych (wraz z suplementem w języku angielskim) zdobywa uczeń po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji:

  • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Zatrudnienie można znaleźć w firmach budowlano – remontowych, lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę jak długo trzeba czekać na wolne terminy fachowców zajmujących się robotami wykończeniowym, pracy dla absolwentów tego kierunku nie zabraknie.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: dobry wzrok i słuch, zdrowe serce i płuca, brak lęku wysokości, zmysł równowagi, umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna, poczucie piękna i estetyki, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, umiejętność działania w zespole.