Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - podsumowanie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - podsumowanie

Dnia 20 grudnia 2017 r, na auli szkolnej odbyło się podsumowanie działań związanych z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, połączone z wystawą plakatów przygotowanych przez uczniów klas technikum, a które były jednocześnie promocją książek. Uczniowie Dominika Dyka i Mateusz Buda z klasy 3TA/TR przedstawili społeczności uczniowskiej jakie cele zakładał projekt:

 • Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów: wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczych
 • Zachęcanie do częstego korzystania z księgozbioru szkolnej biblioteki
 • Kształtowanie gustów czytelniczych
 • Wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu poprzez rozbudzenie zainteresowania książką
 • Przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów
 • Rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych
 • Budowa poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie sprawności językowych

W dalszej części prowadzący omówili działania jakie były podejmowane przez szkołę w trakcie realizacji projektu:

 • Tworzenie gazetek tematycznych uświadamiających zalety płynące z czytania,
 • Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji: Narodowe czytanie „Wesela”- Wyspiańskiego,
 • „Zaduszki z poezją” (3 XI 2017) - recytacja poezji lokalnych twórców B. Betlej i J. Zycha oraz prezentacja własnych pomysłów poetyckich jako motywowanie uczniów do kreatywności twórczej oraz budowanie poczucia własnej wartości poprzez tworzenie poezji ( na auli szkolnej),
 • Zorganizowanie konkursu literackiego inspirowanego cytatami z utworów i aforyzmami Josepha Conrada - patrona roku 2017, jako forma poszerzania wiedzy o literaturze oraz rozwijania sprawności językowych,
 • Cykl lekcji w klasach, poświęconych prezentacjom recenzji książek w formie tekstowej lub plakatu,
 • Spotkanie autorskie z lokalnym poetą Konradem Sikorą – dyskusje z uczniami na temat tworzenia poezji,
 • Cykl spotkań w bibliotece szkolnej poświęconych promowaniu najlepszych, najciekawszych – zdaniem uczniów i przewodniczącej spotkaniom Klaudii Błachut - książek,
 • Klub czytelniczy na stronie szkoły z poleceniem książek „na wiosenne, letnie, jesienne i zimowe wieczory”,
 • Prezentacja multimedialna dla rodziców podczas zebrań klasowych uświadamiająca jak ogromny wpływ na wiedzę i zainteresowania uczniów ma czytanie książek,
 • Nagranie filmu przez uczniów kl. 2TA/TG rozbudzającego zainteresowania czytelnicze oraz doskonalącego umiejętności pracy w grupie,
 • Prezentacja i podsumowanie działań promujących czytelnictwo na auli szkolnej: słowne recenzje uczniów, plakaty do książek, filmik kl. 2TA/TG pt. „Czytanie – to lubię!” (20 XII 2017).

W dalszej części najodważniejsi uczniowie poszczególnych klas I, II, III technikum, zaprezentowali pozostałym kolegom recenzje polecanych książek:

 • Emilia Bożek z kl. 1TB/TR poleciła książkę C. Lackberg „Księżniczka z lodu”
 • Agnieszka Socha z klasy 1TA poleciła książkę „After” autorstwa A. Tood
 • Dawid Zając wspólnie z Karoliną Oskorip z kl. 1TA przedstawili książkę pt. „Chata” – J.P. Younga
 • Kamila Kula z kl. 3TB poleciła książkę „Zostań jeśli kochasz” – H. Pereira,
 • Kamil Nowak z kl.2TBa zaprezentował książkę pt. „Stowarzyszenie umarłych poetów” N.Kleinbaum

Na podsumowanie, Wiktoria Skubisz z kl.2TA/TG odczytała kilka sentencji, myśli sławnych literatów, filozofów i ludzi światłych, poświęconych książkom. Oto niektóre z nich:

"Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie." - Mikołaj Gogol

"Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy." - Cyceron

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów." - Kartezjusz