Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Nowe władze SU

Nowe władze SU

W dniach 18 i 19 października odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, mającą na celu zapoznanie głosujących z kandydatami, a zakończyły się 22 października liczeniem głosów. W tym roku szkolnym na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłosiło się pięciu kandydatów: Marek Dziuba (1BTBI), Emilia Bożek (2TBTR), Kamil Nowak (3TBa), Sylwia Winiarska (3TATG) oraz Dawid Zając (2TA). Wszyscy kandydaci mieli tydzień, aby pokazać się z jak najlepszej strony i udowodnić, iż zależy im na dobrym wizerunku szkoły, organizacji wszelkich imprez i uroczystości szkolnych, owocnej współpracy z gronem nauczycielskim, ale przede wszystkim, że zależy im na uczniach naszej szkoły. Na terenie szkoły kandydaci rozwiesili plakaty, na których przedstawili plan działań, które zamierzają zrealizować w tym roku. Uczniowie wszystkich klas po zapoznaniu się z plakatami wyborczymi, mieli możliwość zagłosować na jednego z kandydatów, w wyborach oddano 326 głosów, po raz pierwszy do głosowania przyłączyli się nauczyciele. Największą ilość głosów (93) i funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zdobyła Emilia Bożek z klasy 2TBTR, zastępcą nowej przewodniczącej został Kamil Nowak z klasy 3TBa zdobywając 67 głosów. Sylwia Winiarska otrzymała 66 głosów, Dawid Zając 53, a Marek Dziuba 44 głosy. 3 głosy były nieważne. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg wyborów, dzięki którym przebiegły one szybko i sprawnie.

Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy, a nowej przewodniczącej życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych działań.