Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Przerwa od smartfona

FOMO to akronim utworzony od pierwszych liter słów „Fear of Missing Out” oznaczający „lęk przed przeoczeniem (czegoś)”. Jest to wszechogarniający lęk spowodowany myślą, że inne osoby w danym momencie przeżywają jakieś ważne doświadczenia, w których doznająca tego lęku osoba nie uczestniczy; obawa, że inni dobrze bawią się gdzieś bez nas, a my sami wypadamy z (towarzyskiego) obiegu. Syndrom ten jest kojarzony zwłaszcza z mediami cyfrowymi, Internetem, smartfonem i portalami społecznościowymi, ponieważ to one są dziś dla wielu ludzi podstawowym źródłem informacji, które tak bardzo boją się przegapić. Badania nad zjawiskiem FOMO w Polsce wykazały, że zjawisko to występuje najczęściej w grupie osób między 15 a 24 rokiem życia. Zjawisko to współwystępuje często z uzależnieniem od Internetu czy smatfona (silna potrzeba częstego używania, dyskomfort w razie niemożności jej zaspokojenia). FOMO wiąże się z zaniżoną i niestabilną samooceną. Osoby wysoko sfomowane w dużym stopniu uzależniają poczucie własnej wartości od „bycia na czasie” i popularności w sieci. Jak przeciwdziałać temu zjawisku w śród dzieci i młodzieży. Ważne dla rodziców:

  • Rozwijaj więzi rodzinne, poczucie przynależności i bliskości w rodzinie.
  • Nie traktuj urządzeń ICT jako wygodnego sposobu zajęcia czymś uwagi dziecka.
  • Rozpoznawaj i rozwijaj zainteresowania i talenty dziecka, wspieraj rozwój jego stabilnej samooceny opartej na poczuciu własnej wartości (a nie na porównywaniach z innymi).
  • Dbaj o to, by dziecko często miało okazję do interakcji i zabawy z rówieśnikami, budowało silne relacje koleżeńskie i przyjacielskie przede wszystkim w świecie rzeczywistym (a nie przez internet).
  • Rozwijaj w dziecku umiejętność dokonywania wyborów i rezygnowania – nie tylko w zakresie podejmowanych aktywności, ale też treści umieszczanych w Internecie.
  • Ucz mądrego korzystania z Internetu, komputera i smartfona, wspólnie z dzieckiem (ale mając głos decydujący)ustalaj zasady tego korzystania (np. socal media tylko w określonym miejscu i czasie) i monitoruj ich przestrzeganie.
  • Wspólnie z dzieckiem korzystaj z Internetu, aplikacji, gier, a także sprawdzaj, jak można wykorzystać zdobytą przez Internet wiedzę.
  • Ucz dziecko zasad bezpieczeństwa i prywatności w sieci, rozwijaj jego cyfrowe kompetencje, by potrafiło korzystać z ICT nie tylko do zabawy, ale też do nauki.

Realizacja tych wskazówek w praktyce nie tylko może być skuteczną profilaktyką FOMO (jak również uzależnienia od Internetu), ale też może się przyczynić do ogólnej poprawy samopoczucia i funkcjonowania dzieci i młodzieży.