Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Szkolne dokumenty

STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W KROŚNIE v. 30.11.2017r

762kB

Statut Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 v. 1.09.2013r

60kB

Statut Szkół Ponadgimnazjalnych v. 10.11.2016r

320kB

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie 2017 - 2020

189kB

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ W TECHNIKUM NR 6 i ZSZ NR 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w KROŚNIE na lata 2014 – 2017

112kB

Szkolny Program Profilaktyczny w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie 2014 – 2017

176kB

Ceremoniał szkolny

186kB

Program Stypendialny Miasta Krosna 2014

1032kB

Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w szkole

67kB

Plan nauczania - technik architektury krajobrazu (2012)

65kB

Plan nauczania - technik budownictwa (2012)

65kB

Plan nauczania - technik drogownictwa (2012)

73kB

Plan nauczania - technik renowacji elementów architektury (2012)

72kB

Plan nauczania - monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych (2012)

62kB

Plan nauczania - monter izolacji budowlanych (2012)

65kB

Plan nauczania - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (2012)

62kB

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

158kB

Regulamin korzystania ze strzelnicy

109kB

Regulamin Rady Pedagogicznej

113kB

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

109kB

Regulamin wycieczek

94kB

Regulamin sali gimnastycznej i boiska

70kB

Karta Praw Podstawowych UE

68kB

Konwencja o Prawach Dziecka

61kB

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

50kB

PSO - biologia dla technikum i zsz - 2016

92kB

PSO - fizyka

28kB

PSO - matematyka - 2018

129kB

PSO - geografia

38kB

PSO - historia i wos

49kB

PSO - język polski dla technikum i zsz - 2016

90kB

PSO - języki obce - 2017

153kB

PSO - przysposobienie obronne

47kB

PSO - wychowanie fizyczne - 2016

67kB

PSO - konstrukcje budowlane, technologia, mechanika budowli, drogi i ulice, mosty, rysunek techniczny, zarządzanie drogami

34kB

PSO - podstawy budownictwa, technologia murarstwa i tynkarstwa, geodezja ogólna, rysunek geodezyjny - 2016

87kB

PSO - dokumentacja techniczna, pracownia dokumentacji technicznej, budowa i konserwacja obiektów małej architektury, technologia wykonywania i renowacji detali architektonicznych, pracownia kosztorysowania, podstawy historii architektury, projektowanie i wystrój wnętrz - 2018

130kB

PSO - podstawy projektowania technik architektury krajobrazu

37kB

PSO - organizacja robót budowlanych, pracownia organizacji robót budowlanych, kosztorysowanie i przetargi, pracownia kosztorysowania - 2016

59kB

PSO - technologia, bhp, zarys budownictwa, rysunek budowlany - 2016

99kB

PSO - technologia

40kB

PSO - technologia monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 2016

65kB

PSO - technologia posadzkarz, betoniarz-zbrojarz

40kB

PSO - technologia robót ziemnych, miernictwo, pracownia technologiczna technik drogownictwa

38kB

PSO - podstawy budownictwa technik budownictwa

38kB

PSO - budownictwo ogólne, pracownia budownictwa ogólnego, technologia montażu systemów energetyki odnawialnej - 2016

65kB

PSO - podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie działalności gospodarczej

25kb

PSO - instalacje budowlane

57kb

PSO - dokumentacja techniczna

36kb

PSO - rysunek zawodowy - 2017

91kB

PSO - sieci komunalne, instalacje sanitarne - 2017

84kB

PSO - zajęcia praktyczne - 2016

155kB

PSO - praktyki zawodowe - 2016

148kB