Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik Renowacji Elementów Architektury

Technik Renowacji Elementów Architektury

Jest to stosunkowo nowy zawód, którego uruchomienie było poprzedzone analizą rynku pracy. W opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno - remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami i elementami rzeźbiarskimi. W związku z tym w ramach tego zawodu została wprowadzona innowacja „dekoracja wnętrz” Nowatorstwo innowacji polega na tym, że w ramach zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych poszerzone zostaną zagadnienia, które dotyczą kompozycji wnętrz, zasad doboru barw i znajomości elementów zdobniczych stosowanych we współczesnych wnętrzach. Na zajęciach praktycznych uczniowie zostaną zapoznani z nowoczesnymi materiałami i technikami stosowanymi w tynkach i farbach ozdobnych. Firmy produkujące te materiały przeprowadzą odpowiednie szkolenia. Uczniowie nauczą się również wykonania koncepcji aranżacji wnętrz stosując rysunki odręczne i programy komputerowe.

Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy historii architektury, aranżacja i wystrój wnętrz, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich, dokumentacja techniczna. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie poznają praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • organizowania i realizacji prac renowatorskich;
 • projektowania i wykonywania architektonicznych elementów dekoracyjnych.

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych;
 • Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

Technik renowacji elementów architektury w pracy zawodowej:

 • wykonuje sztukaterie(dekoracje gipsowe) i dekoracyjne elementy kamieniarskie,
 • uczestniczy w pracach remontowo-budowlanych i renowacyjnych zabytków architektury,
 • wykonuje rekonstrukcje detali architektonicznych w zabytkowych obiektach,
 • projektuje i wykonuje wystroje współczesnych wnętrz,
 • projektuje oraz wykonuje obiekty małej architektury z materiałów kamieniarskich i sztukatorskich.

Absolwent tego kierunku będzie mógł być zatrudniony w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno – remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, firmach wykonujących aranżacje i dekoracje we współczesnych budynkach oraz w firmach związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury (rzeźby, pomniki, nagrobki itp.). Może także prowadzić własną firmę usługową. Polscy fachowcy związani z renowacją zabytków cieszą się dobrą opinią w między innymi w Niemczech.

Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę, która jest przepustką na studia Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tego typu kierunków znajdują się w Krakowie, Rzeszowie.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: odpowiedzialność, systematyczność i dokładność, uzdolnienia plastyczne, poczucie piękna i estetyki, sprawność ruchowa, rozróżnianie barw, wyobraźnia przestrzenna, odporność na zmienne warunki pracy.